اموزشگاه زیبایی بیوتی آکادمی

انواع لک ، ملاسما، کلوآسما، لنتیگو،ویتلیگو، کک ومک

 

 

 

 

 

 

لکه های پررنگ شایعتر شامل بیماری ملاسما ، ، لنتیگو، کک مک و خالهای هم سطح پوست
می باشد .ملاسماازجمله شایعترین لکه های پررنگ پوست صورت می توان به ملاسما اشاره نمود که
بیشتردرخانمها رخ داده اما بروزآن درآقایان نیزغیرمعمول نیست . ملاسما درافراد با پوست
سبزه وتیره بیشتررخ می دهد .این لکه ها بیشتردرمرکزصورت برروی بینی
وگونه ها ، وسط پیشانی وبالای لب به شکل قرینه رخ داده وعلت واقعی آن مشخص نیست
وبه نظرمی رسد یک بیماری مولتی فاکتوریال(چند عاملی) باشد . چون این لکها
بیشتردرحاملگی ومصرف قرصهای ضد بارداری رخ می دهد لذا تصور میگردد که با عدم تعادل
هورمونی ارتباط داشته باشد. البته این به آن معنا نیست که افراد دارای ملاسما دچارکمبود یا
افزایش هورمونهای خاصی درخون خود هستند بلکه این عدم تعادل درپوست فرد وجود دارد
وبا آزمایشهای هورمونی کشف نمی شود . ازجمله داروهای دیگری که باعث این حالت
پررنگی می شود می توان به فنی تویین خوراکی اشاره نمود که دربیماری صرع مصرف می
شود .عامل ژنتیک ونژاد نیز دربروز این نوع لکها دخالت دارد . ملاسما فقط بعلت زیبایی
برای فرد آزاردهنده بوده وهیچگونه خارش وناراحتی مشابه ایجاد نمی کند . نورآفتاب
باعث تشدید این نوع لکها شده وگاهی شروع این نوع لکها بدنبال سفربه مناطق آفتاب خیز ویا
درمعرض طولانی آفتاب بودن رخ می دهد .جهت درمان این نوع لکها استفاده ازضدآفتاب
مناسب اولین قدم درمان می باشد درغیراینصورت اثرضدلکها نیزکم خواهد شد.
داروهای زیادی برای ملاسما پیشنهاد می شود ولی باید درنظرداشت که ملاسما چند نوع دارد
که درمان دربرخی انواع آن موثردربرخی بطورنسبی موثرودریک نوع نیزاصلاً موثرنمی
باشد. ملاسما را می توان براساس عمق رنگدانه به سه دسته تقسیم نمود : نوع اول اپیدرمال یا
سطحی می باشد که به درمانهای ضدلک پاسخ مناسبی می دهد. نوع دوم اپیدرمودرمال می
باشدکه ازلحاظ عمق رنگدانه متوسط محسوب شده و به درمانهای ضدلک پاسخ نسبی می دهد
ونوع سوم که درمال بوده وعمق بیشتری ازدو نوع قبلی داشته و پاسخی به درمانهای ضدلک
نمیدهد. درمانهای ضدلک شامل هیدروکینون، لایه بردارهای ، C آزلاییک اسید ، ویتامین
و همچنین داروهای جدیدتری AHA حاوی که هنوزاثرآنها بامطالعات دقیق ثابت نشده مانند
آلوورا و… می باشد. ،glabridin ، آربوتین گاه ازترکیب چند دارونیزاستفاده می شود تا
اثرات آنها تشدید گردد. ازپیلینگ شیمیایی نیزجهت درمان استفاده می شود که با لایه
برداری عمقی می تواند باعث بهبودی ضایعات شود اما درکناراین اثرمفید می تواند گاهی با
تحریک پوستی باعث تشدیدضایعات نیز بشود . میکرودرمابریژن نیزهمین خاصیت را دارد. این
نکته را باید به خاطرداشت که درمانهای ضدلک ازهرنوع که باشد ؛ باید بطورطولانی مصرف
شده وگاه با قطع درمان عود لکها را شاهد هستیم . البته برخی داروها را می توان فقط برای
دوره محدودی استفاده نمود لذا درمان باید تحت نظرمتخصص پوست انجام گیرد تا
ازعوارض آن کاسته گردد . برای مثال داروی هیدروکینون باغلظتهای بالارا نمی توان بیش
ازشش ماه استفاده نمود زیرا احتمال عوارض آن که خود به شکل لکه های خاصی می باشد
را افزایش می دهد .(Freckle) کک مک این نوع لکها بیشتردرکودکی ودرروی گونه ها
وبینی ودرافراد با پوست روشن وبه ویژه درکسانی که موی قرمزدارند ؛ رخ می دهد .
اندازه این نوع لکها کوچک بوده و تنها ازلحاظ زیبایی برای فرد ووالدین او اهمیت دارد . کک
مک جنبه ژنتیکی داشته وسابقه خانوادگی آن معمولاً درفرد مبتلا وجود دارد . دربرخی
کشورها مانند کشورهای شمال اروپا بعلت شیوع بالا ،این حالت پوست کاملاً طبیعی
وباعث مراجعه فرد به پزشک نمی گردد اما درمناطق دیگرکه شیوع آن بالا نیست می تواند
باعث ناراحتی فرد گردد . این نوع لکها درتابستان بیشترشده ودرزمستان کاهش می
یابد . کک مک معمولاً درابتدای کودکی افزایش یافته ودردوران پس ازبلوغ ثابت مانده ویا حتی
کمی بهبودی نشان می دهد . داشتن پوست سفید وکک مکی یک نشانه حساس بودن به
نورخورشید بوده وباعث افزایش خطرابتلا به سرطان پوست می باشد . افراد دارای این نوع
پوست درمعرض آفتاب دچارآفتاب سوختگی شده وباید بطورمرتب ازضدآفتابهای مناسب
استفاده نمایند .جهت درمان کک مک می توان علاوه برضد
آفتاب ازکرمهای لایه بردار یا کرمهای حاوی ترتینویین استفاده نمود اما بعلت تحریک پوستی
ایجاد شده توسط این نوع کرمها حتماً استفاده از آنها باید تحت نظرمتخصص پوست باشد .
درمانهای دیگرشامل پیلینگ شیمیایی ، میکرودرمابر یژن و لیزر می باشد . ازکرمهای
پوشاننده نیزمی توان جهت کمترنمایان شدن کک مک استفاده نمود . اما باید توجه داشت که
کک مک یک حالت ژنتیکی پوست بوده وبا درمانهای گفته شده تنها می توان مدتی این
ضایعات پوستی را کاهش داد اما احتمال عود مجدد آنها وجود دارد ولذا به افراد دچاراین
حالت پوستی توصیه می شود با پوست خودکمی مدارا کنند وآن را بیماری ندانسته بلکه یک
حالت ازپوست طبیعی به شمارآورند . لنتیگو لکه های قهوه ای رنگی است که معمولاً درسنین میانی به بالا درمناطقی مانند
صورت وپشت دستها که بیشتر درمعرض آفتاب هستند ایجاد می شود . تعداد این ضایعات
معمولاً زیاد بوده ومی تواند ازلحاظ زیبایی برای فرد مشکل ساز شود . این ضایعات نتیجه
افزایش سلولهای رنگدانه ای (ملانوسیت) درلایه قاعده ای اپیدرم پوست می باشد .
لنتیگوها دونوع می باشند یکنوع که دراثرتابش آفتاب شدید ایجاد می شود ودرسنین جوانی نیز
بروزکرده وایجاد آن به شکل حاد می باشد ونوع دوم که به آن لنتیگوی پیری می گویند وفقط
درسنین کهولت رخ داده وبعلت تابش نورخورشید درسالیان طولانی عمرفرد بوده و (junctional nevus) خالهای سطحی خالهای جانکشنال نوعی ازخالهای پوستی هستند که بیشتردرکودکی ونوجوانی واکثراً
درپوست صورت وپشت دستها ایجاد می شود . این خالها مسطح وکوچک بوده ورنگ آنها
نیزمعمولاً قهوه ای می باشد . بروز این نوع خالها نیزمانند خالهای ملانوسیتیک دیگربا
توارث درارتباط است . بعلت خطرپایین تبدیل شدن این خالها به بدخیمی های پوستی ،
معمولاً نیازی به درمان اینگونه خالها نیست . اما درصورتی که این نوع خالها باعث مشکل زیبایی برای فرد شده باشد می توان با روشهای RF جراحی ، استفاده ازکوترویا دستگاههای
ویا لیزراقدام به ازبین بردن این خالها نمود . اما باید توجه داشت که با هرروشی که خالها
برداشته شوند احتمال عود خال ویا بجا گذاشتن اسکاروجود دارد والبته عود خال قابل درمان
ترازبجا گذاشتن اسکار می باشد . عود خال نشانه کم برداشتن بافت می باشد و اسکار نشانه
زیاد برداشتن بافت خال می باشد . دربین روشهای درمانی جهت برداشتن خالها استفاده از
پس توصیه می گردد به جز درمواردی که خال باعث مشکل زیبایی زیادی شده باشد، بهتراست
اقدام به ازبین بردن خالها نشود . باید توجه داشت که برداشتن خال تنها بایستی توسط
پزشک متخصص پوست، مو و زیبایی صورت پذیرد و دستکاری کردن خال توسط افراد غیر
متخصص، زیانهای جبران ناپذیری را برای بیمار در پی خواهد داشت.

30 دسامبر 19

0 پاسخ در "انواع لک ، ملاسما، کلوآسما، لنتیگو،ویتلیگو، کک ومک"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

طراحی و دیزاین مجتبی جلیلی
X