اموزشگاه زیبایی بیوتی آکادمی

بیماری زونا

بیماری زونا

یک بیماری ویروسی است و ویروس آن همان ویروس آبله مرغان است که
می تواند مدتها بصورت نهفته دربدن انسان بماند وزمانی بیماری زونا راسبب شود . البته
هرکسی که آبله مرغان گرفته باشد دچار بیماری زونا نمی شود اما برای ابتلا به زونا حتماً فرد
باید قبلا” با ویروس آبله مرغان تماس داشته باشد که این تماس می تواند منجر به بیماری
آبله مرغان شود ویا بدون علائم بالینی باشد . بیماری زونا معمولاً در سنین میانسالی وکهولت
رخ می دهد و درکودکان شایع نیست . شروع بیماری با درد ناحیه مبتلا است . درد زونا می
تواند خفیف ویا شدید باشد . هرچه سن بیمار بالاتر باشد ؛ این درد شدیدتراست ودرسنین
پایینتر می تواند فقط به شکل یک سوزش و گزگز رخ دهد . این درد ازحدود ۴ روز قبل از
ضایعات پوستی شروع می شود وبه همین علت دراین زمان احتمال اشتباه درتشخیص
بیماری زیاد است و بسته به محل بروز بیماری می تواند با درد قلبی ، آپاندیسیت ، ورم کیسه
صفرا، سنگ کلیه ویا درد دیسک کمر اشتباه شود . محل شایع بیماری درناحیه سینه و پشت
تنه می باشد اما درنواحی صورت ، گردن، کمر ، اندام تحتانی و اندام فوقانی نیز می تواند رخ
دهد . ضایعات پوستی مختص بیماری به شکل دانه های آبدار وچرکی یا خونی در زمینه
پوست قرمز است که معمولاً این ضایعات به شکل گروهی در کنارهم قرار گرفته اند .
ضایعات پوستی ودرد بیماری در یک سمت بدن رخ می دهد وضایعات ازخط وسط بدن
عبور نمی کند . درحقیقت توزیع ضایعات به شکل درماتومال است یعنی درمحل عصب دهی
یک یا دوعصب مجاورهم رخ می دهد . گاهی ضایعات خیلی وسیع وگاهی خیلی محدود
است ولی کلاً هرچه سن بیمار بالاتر باشد شدت بیماری ووسعت آن بیشتر است . واگیری
ضایعات ازطریق راه تنفسی است وفرد درتماس اگرقبلاً با ویروس آبله مرغان درتماس نبوده ؛
دچار آبله مرغان می شود پس لازم است فرد مبتلا با کودکانی که آبله مرغان نگرفته اند
کمترتماس داشته باشد . مدت وجود بیماری ۳ هفته است که درصورت – معمولاً حدود ۴
وجود درد شدید تحمل این مدت بسیار دشواراست . گاهی حتی این درد پس از
بهبودی ضایعات پوستی به مدت شش ماه تا یکسال با شدت وضعف متفاوت ادامه می یابد .
این درد می تواند به شکل سوزشی باشد ویا گاه حالت خنجری دارد یعنی مانند آن است که
خنجری درآن قسمت فروکرده اند . حتی گاه تماس لباس فرد باپوست او باعث ایجاد حالت
ناخوشایندی می شود که همه اینها بعلت التهاب عصب ناحیه مبتلا می باشد . چون دربیماری
زونا درگیری پوست وعصب همراه هم وجود دارد وبه همین علت در درمان این بیماران از
مشاوره با متخصصین محترم نورولوژی سود می بریم . درمان داروئی زونا به دوشکل موضعی و خوراکی می باشد . در درمانهای موضعی از
داروهای خشک کننده مثل ائوزین ، ویوله دوژانسین ، محلولهای حاوی سولفات روی و….
جهت خشک کردن ضایعات آبداروتاولی استفاده می شود . درصورت وجود خارش می
توان از داروهای ضد خارش موضعی مانند کالامین استفاده کرد . شستشوی ضایعات با آب
و صابون بدون کندن آنها ایرادی ندارد . داروهای خوراکی ضد ویروسی مثل آسیکلوویر
بعلت شدت بیشتر بیماری زونا نسبت به آبله آبله مرغان دراینجا بیشتر کاربرد دارد
ودرصورتی که شروع استفاده از این داروها در ۴۸ ساعت اول بیماری باشد ؛ می توان تا حدی
از شدت بیماری کاست . درد زونا را می توان با مسکنها تا حدی کنترل نمود اما درصورت
ادامه درد به پس از بهبودی ضایعات پوستی می توان از داروهایی چون داروهای ضد افسردگی وداروهای دیگری که دربیماریهای اعصاب کاربرد دارند استفاده نمود . در صورت مزمن
شدن درد پس از زونا ، آرامش بیمار و کاهش اضطراب اومی تواند در درمان بهتر نقش بسزائی
بازی کند .

0 پاسخ در "بيماري زونا"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

طراحی و دیزاین مجتبی جلیلی
X