اموزشگاه زیبایی بیوتی آکادمی

ماساژ لومی لومی

ماساژ لومی لومی
ماساژ لومی لومی و یا ماساژ هاوایی، یک تکنیک ماساژ منحصر به فرد است که شامل دعا و سرود می باشد.. این روش ماساژ در فلسفه هونا Huna نیز نامیده می شود . به این معنی که همه چیز در این دنیا در گرو دوست داشتن و هماهنگی با دیگران است. کلمه Polynesians ها در این روش ماساژ به معنای ماساژ می باشد .

در Huna، اعتقاد بر این است که افکار و الگوهای رفتاری منفی به عنوان خاطرات بد، باعث می شوند که بدن هماهنگی خود را با محیط اطراف از دست بدهد.از دست دادن هماهنگی و فقدان عشق و دوستی ها منجر به استرس و پریشانی بدن می شود که به صورت اشکال مختلف بیماری مشاهده می شود . بنابراین هدف از ماساژ lomi lomi، برای بازگرداندن هماهنگی به بدن می باشد .
ماساژ lomi Lomi فقط در مورد تسکین درد فیزیکی نیست. با استفاده از ماساژ lomi lomi پزشک به دنبال بازگشت آرامش و تعادل به ذهن مشتری است. گفته شده است که اگر در ماساژ لومی لومی مراقبت و شفقت در یک جلسه از ماساژ lomi lomiوجود نداشته باشد درمان به خودی خود کار نمی کند.
ماساژ lomi lomi می تواند به طور کامل با لباس انجام می شود، اما اغلب مشتری با داشتن تنها یک حوله ماساز را انجام می دهد.ارتباط با پوست سبب می شود درمانگر بهتر بتواند به مشتری کمک نماید .
یک جلسه ماساژ lomi lomi با دعا شروع می شود. فلسفه Huna این هست که یک قدرت بالاتر و دست درمانگر عمل شفابخشی را انجام می دهند. در انجام ماساژ از روغن های معطر ماساژ که بر روی پوست مشتری اعمال می شود استفاده می شود.در ماساژ لومی لومی از ساعد و آرنج هم برای ارائه نکنیک ها استفاده می شود.
با تجه به اینکه ماساژور در اطراف مشتری به نوعی حرکات شبیه رقص را انجام می دهد شاید مشتری خنده اش بگیرد اما این جزیی از اصول ماساژ لومی لومی است.

0 پاسخ در "ماساژ لومی لومی"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

طراحی و دیزاین مجتبی جلیلی
X