اموزشگاه زیبایی بیوتی آکادمی

چگونگی ایجاد آکنه

 

بیماری آکنه درحقیقت التهاب مزمن غدد چربی می باشد که ازسنین نوجوانی آغاز می شودشروع آن به شکل ضایعات همرنگ پوست ،برجسته وسرسیاه یا سرسفید می باشد که اینها می تواند تبدیل به ضایعات التهابی برجسته قرمز یا چرکی شود وحتی کیستهای بزرگ چرکی هم ایجاد گردد
بیماری آکنه درحقیقت التهاب مزمن غدد چربی می باشد که ازسنین نوجوانی آغاز می شودشروع آن به شکل ضایعات همرنگ پوست ،برجسته وسرسیاه یا سرسفید می باشد که اینها می تواند تبدیل به ضایعات التهابی برجسته قرمز یا چرکی شود وحتی کیستهای بزرگ چرکی هم ایجاد گردد . مهمترین نکته این بیماری شایع به جا گذاشتن فرورفتگیها وبرجستگی هایی برروی پوست فرد مبتلا پس از
بهبودی ضایعات می باشد . به همین علت درمان این بیماری لازم وضروری است تا از
بدشکلیهای بعدی جلوگیری بعمل آید . محلضایعات آکنه ای بیشتر در صورت و گاهی
درتنه می باشد . شدت بیماری ازانواع بسیارخفیف که نیازی به درمان ندارد تا انواع بسیار
شدید متفاوت است . در موارد شدید بیماری می توان شدت بیماری را با درمان به موقع کم
نمود وازجا گذاشتن ضایعات نیز پیشگیری نمود . در ایجاد این بیماری چندین عامل نقش
دارند . غدد چربی فعال که درزمان بلوغ فعال می شوند ، انسداد مجرای خروجی چربی ،
وجود باکتری خاصی که برروی چربی عمل کرده ودر ایجاد التهاب نقش ایفا می کند همه
وهمه دست به دست هم داده تا بیماری آکنه ایجاد شود وتداوم یابد . البته برخی موارد آکنه
علت مشخص خارج از بدن دارند مثلا” آکنه دارویی بعلت داروهای استروییدی یا آکنه بعلت
فشارروی پوست ، صابونها ، گرما ورطوبت ، مواد آرایشی چرب که می توان با رفع آن علت
دربهبودی بیماری موثر بود . اما اکثر موارد بیماری علت خارجی نداشته وتنها می توان با
پرهیز ازعوامل تشدید کننده تا حدی از شعله ور شدن بیماری جلوگیری کرد . در
مورد تغذیه نیز باید گفت که برخلاف نظر اکثر افراد آکنه بعلت برخی غذاها ایجاد نمی شود
بلکه تنها در عده ای از افراد برخی غذاها که خود فرد به تجربه دریافته است می توانند بیماری را
تشدید کنند . پس پرهیز غذایی شدید در آکنه بی مورد بوده وتنها باید ازخوردن غذاهایی خودداری
نمود که خود احتمال می دهیم بیماری را تشدید می کند .
درمان بیماری آکنه بسته به شدت آن باید متفاوت باشد . درموارد خفیف از داروهای
موضعی مثل آنتی بیوتیکهای موضعی ویا ترتینویین ویا بنزوییل پراکساید می توان استفاده
نمود و درموارد متوسط از آنتی بیوتیکهای خوراکی مختلف مثل تتراسیکلین ، داکسی
سیکلین ، اریترومایسین می توان بهره برد ودر موارد شدید بهتراست از داروی ایزوترتینویین
استفاده شود . درمان آکنه باید تحت نظر متخصص پوست انجام شود وهمکاری بیمار
وپزشک در درمان این بیماری مانند بسیاری از بیماریهای مزمن دیگر کلید حل مشکل بیمار
است

0 پاسخ در "چگونگی ایجاد آکنه"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

طراحی و دیزاین مجتبی جلیلی
X