اموزشگاه زیبایی بیوتی آکادمی

چگونگی ایجاد آکنه

 

بيماري آكنه درحقيقت التهاب مزمن غدد چربي مي باشد كه ازسنين نوجواني آغاز مي شودشروع آن به شكل ضايعات همرنگ پوست ،برجسته وسرسياه يا سرسفيد مي باشد كه اينها مي تواند تبديل به ضايعات التهابي برجسته قرمز يا چركي شود وحتي كيستهاي بزرگ چركي هم ايجاد گردد
بيماري آكنه درحقيقت التهاب مزمن غدد چربي مي باشد كه ازسنين نوجواني آغاز مي شودشروع آن به شكل ضايعات همرنگ پوست ،برجسته وسرسياه يا سرسفيد مي باشد كه اينها مي تواند تبديل به ضايعات التهابي برجسته قرمز يا چركي شود وحتي كيستهاي بزرگ چركي هم ايجاد گردد . مهمترين نكته اين بيماري شايع به جا گذاشتن فرورفتگيها وبرجستگي هايي برروي پوست فرد مبتلا پس از
بهبودي ضايعات مي باشد . به همين علت درمان اين بيماري لازم وضروري است تا از
بدشكليهاي بعدي جلوگيري بعمل آيد . محلضايعات آكنه اي بيشتر در صورت و گاهي
درتنه مي باشد . شدت بيماري ازانواع بسيارخفيف كه نيازي به درمان ندارد تا انواع بسيار
شديد متفاوت است . در موارد شديد بيماري مي توان شدت بيماري را با درمان به موقع كم
نمود وازجا گذاشتن ضايعات نيز پيشگيري نمود . در ايجاد اين بيماري چندين عامل نقش
دارند . غدد چربي فعال كه درزمان بلوغ فعال مي شوند ، انسداد مجراي خروجي چربي ،
وجود باكتري خاصي كه برروي چربي عمل كرده ودر ايجاد التهاب نقش ايفا مي كند همه
وهمه دست به دست هم داده تا بيماري آكنه ايجاد شود وتداوم يابد . البته برخي موارد آكنه
علت مشخص خارج از بدن دارند مثلا” آكنه دارويي بعلت داروهاي استروييدي يا آكنه بعلت
فشارروي پوست ، صابونها ، گرما ورطوبت ، مواد آرايشي چرب كه مي توان با رفع آن علت
دربهبودي بيماري موثر بود . اما اكثر موارد بيماري علت خارجي نداشته وتنها مي توان با
پرهيز ازعوامل تشديد كننده تا حدي از شعله ور شدن بيماري جلوگيري كرد . در
مورد تغذيه نيز بايد گفت كه برخلاف نظر اكثر افراد آكنه بعلت برخي غذاها ايجاد نمي شود
بلكه تنها در عده اي از افراد برخي غذاها كه خود فرد به تجربه دريافته است مي توانند بيماري را
تشديد كنند . پس پرهيز غذايي شديد در آكنه بي مورد بوده وتنها بايد ازخوردن غذاهايي خودداري
نمود كه خود احتمال مي دهيم بيماري را تشديد مي كند .
درمان بيماري آكنه بسته به شدت آن بايد متفاوت باشد . درموارد خفيف از داروهاي
موضعي مثل آنتي بيوتيكهاي موضعي ويا ترتينويين ويا بنزوييل پراكسايد مي توان استفاده
نمود و درموارد متوسط از آنتي بيوتيكهاي خوراكي مختلف مثل تتراسيكلين ، داكسي
سيكلين ، اريترومايسين مي توان بهره برد ودر موارد شديد بهتراست از داروي ايزوترتينويين
استفاده شود . درمان آكنه بايد تحت نظر متخصص پوست انجام شود وهمكاري بيمار
وپزشك در درمان اين بيماري مانند بسياري از بيماريهاي مزمن ديگر كليد حل مشكل بيمار
است

0 پاسخ در "چگونگی ایجاد آکنه"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

طراحی و دیزاین مجتبی جلیلی
X