اموزشگاه زیبایی بیوتی آکادمی

ماساژ

13

آگوست'16

ماساژ کودک

ماساژ کودک ماساژ ساده ترین و موثرترین راه برای والدین برای تشویق رشد و تکامل کودک خود و کاهش تروما …

بیشتر بدانید

13

آگوست'16

آروماتراپی

آروماتراپی هنر استفاده از روغن ها و اسانس های گیاهی با توجه به نیازهای فردی مشتری است. استفاده از روغن …

بیشتر بدانید

13

آگوست'16

ماساژ روسیه ای

ماساژ روسیه ای ماساژ روسیه ای سیستم ماساژ درمانی توسعه یافته در اتحاد جماهیر شوروی سابق است . در روسیه …

بیشتر بدانید

13

آگوست'16

ماساژ کاهونا (هاوایی)

ماساژ کاهونا (هاوایی) ماساژ کاهونا یک درمان شفا بخش در هاایی است .اشکال نخلفی از ماساژ کاهنا وجود دارد و …

بیشتر بدانید

13

آگوست'16

ماساژ ترکیه ای

ماساژ ترکیه ای طور سنتی در یک حمام ترکی انجام می شود. قدمت اولین حمام ترکی به زمان یونانیان باستان …

بیشتر بدانید
طراحی و دیزاین مجتبی جلیلی
X